Home

Zdjęcia z pogrzebu ks. prał. Antoniego Kurowskiego

 

 

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że dnia 27 lutego odszedł od nas śp. Ksiądz Prałat Kanonik Antoni Julian Kurowski. Wieloletni proboszcz parafii św. Anny w Sztumie, Dziekan Dekanatu Sztum, dobry Człowiek, otoczony powszechną sympatią i szacunkiem, żyjący sprawami lokalnej społeczności.